Communication

Ktima Kokotou

14575, Stamata Attiki

Tel: +30 210 8145113

Fax: +30 210 6217669

Mobile: +30 6946 068010

Mobile: +30 6948 509580

info@ktimakokotou.gr